IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Zasedání zastupitelstva obce Hořičky
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
Volby do Evropského parlamentu
8
Volby do Evropského parlamentu
9
10 11 12 13 14 15
Zábavné odpoledne pro děti
Zábavné odpoledne pro děti & Rocková zábava
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hasičská soutěž & Retro zábava
30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní a matrikář

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní a matrikářStarosta obce Hořičky vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa


ÚČETNÍ OBCE a MATRIKÁŘ


Místo výkonu práce: Obecní úřad Hořičky čp. 4, 55205 Hořičky
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9. platová třída, po zapracování možnost osobního příplatku
Termín nástupu: 1.4.2024 (nebo dle dohody)
Pracovní náplň:

 • správce rozpočtu
 • kompletní vedení účetnictví obce
 • účtování mzdové agendy
 • daňová agenda
 • vypracování a podávání daňových přiznání
 • fakturace
 • evidence majetku, závazků a pohledávek
 • inventarizace majetku a závazků
 • zpracování statistických výkazů
 • zajišťování platebního styku s bankou
 • finanční administrace dotačních titulů
 • další administrativní práce na obecním úřadu
 • komplexní výkon matriční agendy (nutnost složení matriční zkoušky )
 • legalizace a vidimace, czechpoint
 • plnění dalších úkolů dle pokynů zaměstnavatele

Výběrového řízení se na základě veřejné výzvy mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení 54 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a další požadavky, kterými jsou:

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
 • znalost účetnictví
 • dobrá znalost práce s PC
 • organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
 • ochota se dále vzdělávat
 • občanská a morální bezúhonnost

Výhodou pro nabízenou práci je:

 • znalost účetnictví obcí
 • znalost zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních celků a správního řádu
 • zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů
 • komunikační a organizační schopnosti, zkušenosti při jednání ve styku s veřejnost

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat následující náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém je třeba uvést údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností. U cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující občanskou bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii o složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
  „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas k jejich zpracování a uchování. '
  Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

Lhůta pro podání přihlášky: do 31.1.2024


Způsob podání přihlášky:
- písemně na adresu: Hořičky č.p.4 . 552 05 Hořičky
- osobně na podatelně obecního úřadu, Hořičky č.p. 4, 552 05 Hořičky

Obálku označte: „Výběrové řízení – účetní obce“


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit, změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení


Ing. Vladimír Kudera
starosta obce

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Výběrové řízení 

Přihláška do výběrového řízení

Souhlas s nakládáním s osobními údaji