GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Hořičky,

sídlo: Hořičky 4, 552 05 Hořičky, IČ: 00272671, DS: 53pbea9, telefon: 608 403 067,
e-mail: horicky@horicky.cz

Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz,
tel.730 510 371

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS


© 2010-2020 Obecní úřad Hořičky | webmaster: webmaster@horicky.cz | Prohlášení o přístupnosti